Jubileumsfonden

Som en del av Örebro 750-årsjubileet avsattes 1 miljon kronor i en jubileumsfond. Här kunde aktörer som verkar i Örebro kommun ansöka om finansiellt stöd upp till 100 000 kronor för att arrangera ett projekt/evenemang under 2015.

Totalt kom det in 81 ansökningar som sökte 7 707 889 kronor. Det blev totalt 16 projekt som fick dela på miljonen i från Jubileumsfonden.
Projekten hade  stor spridning på inriktning och örebroarna kunde ta del av allt i från månfestival till streetbasketturnering.
Jubileumsfondens projekt ägde rum i centrala Örebro samt ytterområden som Vivalla och Varberga. 
Läs mer om projekten här

Inriktningarna på projekten var följande:

Festival

 4

Film

 2

Föreläsningsserie

 1

Idrottsarrangemang     

 2

Invigning

 1

Konst

 1

Musik

 3

Mässa

 1

Teater

 2